Wat we je helpen oplossen of vinden

Helderheid van begrippen of complexe situaties

Toekomstvisies, -scenario's en strategieën

De kracht van en de talenten binnen je team en jullie samenspel

Gedeelde ideeën en eraan gekoppelde actie om ze waar te maken

De bedoeling of betekenis van je initiatief, team of organisatie

Begeleiding van processen met verschillende betrokken partijen


Daarvoor gebruiken we onder andere

LEGO Serious Play

LEGO Serious Play werd ontwikkeld als strategische interventie voor organisaties. Wij maken van deze speelse methodiek gebruik voor begripsverheldering, teamontwikkeling, identiteitsbepaling en stategie-ontwikkeling.

Gamification

Gamification is het toepassen van game denken en game technieken in niet-game omgevingen. Bij gamification gebruiken wij spelelementen om personen en organisaties op een leuke manier tot nieuwe inzichten en betere resultaten te brengen.

Clean Language

"Het lukt me niet om.....". Of "Zij zijn alleen maar bezig met ....". We praten nauwelijks met elkaar. Vaak weten we wel wat het probleem is. En daar blijft het dan bij. Door in te zoomen op wat er werkelijk gezegd wordt ontdek je wat de andere kant van het probleem. Dat wat je wel wil.

Betekenis bovenhalen

Ikigai. Heb je wel eens van dat woord gehoord? Het is Japans en staat voor ‘de reden waarom je ‘s ochtends uit bed komt’. Dat is waar wij jou en je collega's helpen een antwoord op te vinden, maar dan vanuit je organisatie bezien: waartoe zijn jullie er?

Gave Dingen Doen

Gave Dingen Doen is een platform voor open en sociale innovatie, waar mensen elkaar helpen om ideeën, vragen of dromen te realiseren. Daarop gebaseerd is de methodiek van Questions & Ideas, die ervan uitgaat dat iedereen elkaar kan helpen met elkaars uitdagingen.

Social Labs

Maatschappelijke vraagstukken worden steeds complexer en geen enkele partij is in staat ze in zijn eentje op te lossen. Daarom organiseren we 'social labs', waarin we met betrokkenen experimenteren met nieuwe oplossingen voor bestaande uitdagingen.